تراستر چیست و تکنیک صحیح آن

تراستر چیست؟

تراستر یک حرکت ترکیبی است که از تمرینات کراس فیت بیرون آمده است و امروزه در تمامی رشته ها استفاده می شود.

این حرکت ترکیبی از اسکوات از جلو و پرس سر شانه می باشد که ترکیب این دو حرکت با هم تراستر را می سازد. تراستر یکی از مفید ترین حرکات ترکیبی می باشد چرا که تمامی عضلات و اعضای بدن را در یک حرکت درگیر می کند. در تراستر هماهنگی بین اعضای بدن بهتر اتفاق می افتد، استقامت عضلانی بهتر می شود و تعادل نیز تقویت می شود، باعث می شود که بالا تنه و پایین تنه قوی تری داشته باشید چر اکه عضلات چهار سر و باسن و سرشانه همه به صورت همزمان درگیر خواهند بود.

برای اینکه تکنیک درست اجرا این حرکت فوق العاده را یاد بگیرید با فیت پرشیا همراه شوید:

چطور درست حرکت تراستر و تکنیک های آن را صحیح بزنیم؟

بسیار مهم است که شما با فرم درست و تکنیک بهینه تراستر را انجام دهید تا با راندمان بهتر حرکت کنید، برای شروع می توانید با یک میله هالتر خالی شروع کنید و در ادامه وزنه اضافه کنید، در ابتدا شاید این حرکت کمی عجیب باشد ولی بعد از چند تکرار که قدرت شما افزایش پیدا می کند و تکنیک صحیح آن را یاد می گیرد با تراستر راحت می شوید و وزنه های سنگین تر را تحمل خواهید کرد.

تراستر یک حرکت پیوسته و روان است، مطمئن باشید که این حرکت را به صورت پیوسته و بدون توقف انجام می دهید. این حرکت نباید به قسمت ها کوچک و تکه تکه تبدیل شود

 1. پاها را اندازه عرض شانه باز کنید و با گریپ اسکوات از جلو هالتر را در دستان بگیرید و در موقعیت رک از جلو قرار دهید.
 2. دست ها نیز می بایست اندازه عرض شانه باز شده باشند.
 3. شانه ها را عقب و پایین بکشید و ستون فقرات باید صاف و محکم باشد.
 4. پاها دقیقا زیر میله باشد.
 5. زانوها را کامل قفل نکنید و اندکی زانو ها خم باشد.
 6. میله را به آرامی بالا بیاورید تا به موقعیت کامل رک از جلو  برسید.
 7. آرنج ها را جلو بیاورید تا موقعیت میله بار درست شود.
 8. عضلات شکم و تنه اصلی را منقبض نمایید و وارد حرکت اسکوات شوید.
 9. حرکت اسکوات از جلو را انجام دهید تا جایی که عضله باسن به زیر خط موازی زانو برسد.
 10. همانطور که عضلات اصلی شکم و تنه ی اصلی را منقبض نگه داشته اید زانو ها را به بیرون بچرخانید تا تعادل داشته باشید.
 11. پاشنه ها را به زمین فشار دهید و به حالت اولیه بازگردید، این حرکت باید به صورت انفجاری انجام شود.
 12. وقتی که لگن کامل باز شده و عضلات چهار سر را فعال کنید و میله را تا بالای سر پرس کنید.
 13. دست های را صاف کنید و سر را کمی به جلو بیاورید تا جایی گوش شما کمی جلوتر از بازوی شما باشد.
 14. سر را به حالت اصلی برگردانید و در امتداد بدن قرار دهید.
 15. به آرامی میله را پایین بیاورید تا روی شانه ها قرار بگیرد.

این مراحل اگر به درستی و پیوسته انجام شوند در اینصورت سیکل کاملی از یک حرکت تراستر خواهند بود.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.