معرفی تمرین امروز

در تمرین امروز بر روی قدرت پاها و تنهی اصلی بدن تمرکز میکنیم .چرا که برای انجام تمرینات سنگین تر مهم ترین قسمت بدن پاها و تنه ی اصلی که شامل شکم و عضلات فیله می باشد.

شروع تمرین کراس فیت

[cq_vc_expandgrid itemsize=”120″ openfirst=”” nocircular=”nocircular”][cq_vc_expandgrid_item faceicon=”material” icon_material=”vc-material vc-material-transfer_within_a_station” gridlabel=”گرم کردن” gridsublabel=”مرحله اول” tooltip=”گرم کردن” bgstyle=”darkgray” isresize=””]برای گرم کردن و آماده شدن برای تمرینات امرزو لطفا این ویدیو را به صورت کامل دنبال کنید

http:// [/cq_vc_expandgrid_item][/cq_vc_expandgrid][cq_vc_expandgrid itemsize=”120″ openfirst=”yes” transparentitem=”” closebutton=”” nocircular=””][cq_vc_expandgrid_item faceicon=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-child” gridlabel=”تمرین اصلی” gridsublabel=”مرحله دوم” tooltip=”تمرین اصلی” bgstyle=”mediumgray” isresize=””]تمرین امروز از دو قسمت تشکیل شده است:

قسمت اول یک سری تمرینات tabata می باشد (۲۰ ثانیه کار و ۱۰ ثانیه استراحت برای مدت زمان ۸ دقیقه)

۲۰ ثانیه ی اول: arch up hold
۱۰ ثانیه استراحت
۲۰ ثانیه ی دوم: hollow hold
.

.

.

قسمت دوم تمرین

۱۵ دقیقه AMRAP (به این معنی که در زمان اشاره شده بیشترین تکرار ممکن از این حرکات را بدون استراحت انجام دهید)

۸burpee

۱۰m bear crawl

 

 

[/cq_vc_expandgrid_item][/cq_vc_expandgrid][cq_vc_expandgrid itemsize=”120″ openfirst=”yes” transparentitem=”” closebutton=”” nocircular=””][cq_vc_expandgrid_item faceicon=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-street-view” gridlabel=”یوگا” gridsublabel=”مرحله سوم” tooltip=”یوگا” bgstyle=”lightgray” isresize=””]۱۲ min AMRAP:

۲۰ x walking lunges (10 each leg)

۳۰ x double tab

۲۰ x L-seated DB press

[/cq_vc_expandgrid_item][/cq_vc_expandgrid]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.