معرفی تمرین امروز

تمرین امروز تقریبا یک تمرین کامل است که اکثر اعضای بدن درگیر میشوند و جزو تمرینهای قدرتی محسوب میشود. این تمرین برای همه رده های سنی مناسب میباشد و هم در خانه و هم در باشگاه به راحتی قابل اجراست. برای ورزشکاران آماده حرکات با ۶۰ درصد رکورد یک حرکت و با هالتر انجام می شود. به طور مثال اگر رکورد اسکات شما ۱۰۰ کیلو میباشد برای حرکت اسکات این تمرین وزنه ۶۰ کیلوگرمی را آماده میکنید و به همین منوال برای بقیه حرکات.

این حرکت در خانه با دو عدد ظرف ۴ لیتری مانند ویدئوهای موجود و با کنترل کامل اجرا میشود. اگر برای بلند کردن ظرف کاملا پر مشکل دارید میتوانیدحجم آب موجود در آن را کاهش دهید تا به وزن مناسب برسید.

تمرین امروز تقریبا یک تمرین کامل است که اکثر اعضای بدن درگیر میشوند و جزو تمرینهای قدرتی محسوب میشود. این تمرین برای همه رده های سنی مناسب میباشد و هم در خانه و هم در باشگاه به راحتی قابل اجراست. برای ورزشکاران آماده حرکات با ۶۰ درصد رکورد یک حرکت و با هالتر انجام می شود. به طور مثال اگر رکورد اسکات شما ۱۰۰ کیلو میباشد برای حرکت اسکات این تمرین وزنه ۶۰ کیلوگرمی را آماده میکنید و به همین منوال برای بقیه حرکات.

این حرکت در خانه با دو عدد ظرف ۴ لیتری مانند ویدئوهای موجود و با کنترل کامل اجرا میشود. اگر برای بلند کردن ظرف کاملا پر مشکل دارید میتوانیدحجم آب موجود در آن را کاهش دهید تا به وزن مناسب برسید.

شروع تمرین کراس فیت

[cq_vc_expandgrid itemsize=”120″ openfirst=”” nocircular=”nocircular”][cq_vc_expandgrid_item faceicon=”material” icon_material=”vc-material vc-material-transfer_within_a_station” gridlabel=”گرم کردن” gridsublabel=”مرحله اول” tooltip=”گرم کردن” bgstyle=”darkgray” isresize=””] [/cq_vc_expandgrid_item][/cq_vc_expandgrid][cq_vc_expandgrid itemsize=”120″ openfirst=”yes” transparentitem=”” closebutton=”” nocircular=””][cq_vc_expandgrid_item faceicon=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-child” gridlabel=”تمرین اصلی” gridsublabel=”مرحله دوم” tooltip=”تمرین اصلی” bgstyle=”mediumgray” isresize=””]۱۲ min AMRAP:

۲۰ x walking lunges (10 each leg)

۳۰ x double tab

۲۰ x L-seated DB press

[/cq_vc_expandgrid_item][/cq_vc_expandgrid][cq_vc_expandgrid itemsize=”120″ openfirst=”yes” transparentitem=”” closebutton=”” nocircular=””][cq_vc_expandgrid_item faceicon=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-street-view” gridlabel=”یوگا” gridsublabel=”مرحله سوم” tooltip=”یوگا” bgstyle=”lightgray” isresize=””]۱۲ min AMRAP:

۲۰ x walking lunges (10 each leg)

۳۰ x double tab

۲۰ x L-seated DB press

[/cq_vc_expandgrid_item][/cq_vc_expandgrid]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.