۶ تمرین حرفه ای کراس فیت برای داشتن سیکس پک

داشتن تنه اصلی برای هر ورزشکاری بی نهایت مهم هست و سلامت بدن در حرکات مختلف با داشتن تنه اصلی قوی تضمین می شود، در اثر داشتن تنه قوی از تمامی آسیب ها و خطرات احتمالی در امان می مانید و می توانید برای ورداشتن وزنه های سنگین تر آماده شوید.

دوست دارید تنه اصلی خود را قوی تر کنید و عضلات شکم قوی تری داشته باشید و سیکس پک زیبایی داشته باشید و آماده رفتن به ساحل شوید؟

مرحله اول برای داشتن سیکس پک تغذیه و رژیم سالم می باشد پس هرگز اهمیت تغذیه را فراموش نکنید و مطمئن باشید که در صورتی که رژیم خوب نداشته باشید نمی توانید سیکس پک نیز داشته باشید.

در ادامه با یکسری تمرین کراس فیت آشنا می شویم که توسط قهرمانان این ورزش طراحی شده اند و اگر این تمرینات را در برنامه روزانه ی خود قرار دهید مطمئن هستیم نتیجه خارق العاده ای را می بینید.

تمرین شکم با لارن فیشر:

 • ۵ راند کامل از حرکات زیر:
 • ۲۰v-up
 • ۱۵tuck crunches
 • ۲۰second hollow hold
 • ۲۰second arch hold

سیکس پک با ال سیت

6 تمرین حرفه ای کراس فیت برای داشتن سیکس پک , سیکس پک در یک ماه , سیکس پک سری , برنامه تمرینی سیکس پک , کشش عضلات

برای ده دقیقه این حرکات را انجام دهید و هر دقیقه را به سه قسمت ۲۰ ثانیه ای تقسیم کنید و در هر قسمت یکی از این حرکات را انجام دهید.

 • ۲۰second lL-sir hold
 • ۲۰second hoolow rock
 • ۲۰second sit ups

hollow rocks (هالو راک)

برای ۸ دقیقه این حرکات را انجام دهید در هر دقیقه یک بار این حرکات را انجام دهید ۸ Min EMOM

 • ۱۰hollow rocks
 • ۱۰toes to bar
 • ۱۰second plank

کشش عضلات پشتی بدن:

۵ راند کامل حرکات زیر را انجام دهید.

 • ۱۵back extension
 • ۵romanian deadlift
 • ۵OHS

toes to bar/knees to elbow

برای کوتاه ترین زمان ممکن با حفظ بهترین کیفیت این جرکات را انجام دهید:

 • ۱۰ Chest-to-Bar Pull-Ups
 • ۲۰ Toes-to-Bars
 • ۳۰ Deadlifts (185/135 lbs)
 • ۱۰۰ Double-Unders
 • ۳۰ Box Jumps (24/20 in)
 • ۲۰ Burpees
 • ۱۰ Cleans (185/135 lbs)

handstand hold

۵ راند برای زمان حرکات زیر را انجام دهید.

 • ۲۰ second handstand hold (scaled is against the wall)
 • ۲۰ second plank
 • ۲۰ second side plank (20 seconds on both sides)

6 تمرین حرفه ای کراس فیت برای داشتن سیکس پک , سیکس پک در یک ماه , سیکس پک سری , برنامه تمرینی سیکس پک , کشش عضلات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.