• آدرس :تهران – خ شریعتی خ میرزاپور بن بست سیحون
  • تلفن : ۲۶۶۵۹۵۸۲
  • فکس :  ۲۲۲۳۶۶۲۰
  • موبایل : ۰۹۳۳۶۷۲۸۳۷۵
  • ایمیل : info@fitpersia.com