تمرین در خانه

تمرین در خانه یک برنامه روزانه بر اساس تمرینات کاربردی کراس فیت میباشد که به شکل حرکات در دنیای واقعی تغییر شکل یافته تا برای همه مناسب باشد و همانطور که یک ورزشکار آماده را به چالش میکشد با تقلیل شدت تمرینات (Scaling) برای افرادی که به دنبال سلامتی و تناسب اندام هستند نیز مناسب است. هدف اصلی این تمرینات بهبود تعادل، انعطاف، توان فیزیکی و اصلاح الگوی حرکتی می باشد و با ایجاد هماهنگی بین اجزای مختلف بدن، حس چابکی و سلامت را ایجاد خواهد کرد. کلیه تمرینها همراه با ویدئوی آموزشی برای توانمندیهای مختلف می باشد که شکل صحیح حرکات را به شما آموزش میدهد تا از آسیب ورزشی جلوگیری شود.

This category can only be viewed by members. To view this category, sign up by purchasing تمرین در خانه کراس فیت.

تمرین در خانه ۹۷/۱۲/۲۲
دسترسی کامل به این آموزش تنها برای کاربران تمرین در خانه کراس فیت امکان پذیر است. اگر تمایل دارید از این آموزش استفاده کنید، حساب کاربریتان را به اشتراک ویژه ارتقاء دهید یا در صورتی که قبلا اشتراک را تهیه کردید لطفا وارد سایت شوید
14

تمرین در خانه ۹۷/۱۲/۱۸
دسترسی کامل به این آموزش تنها برای کاربران تمرین در خانه کراس فیت امکان پذیر است. اگر تمایل دارید از این آموزش استفاده کنید، حساب کاربریتان را به اشتراک ویژه ارتقاء دهید یا در صورتی که قبلا اشتراک را تهیه کردید لطفا وارد سایت شوید